Ustawowy obowiązek o sygnalistach dotyczy:

Organy publiczne

Określone podmioty
z zakresu: usług i rynków finansowych, AML/CFT, transportu i środowiska

Podmioty prywatne
od 250 osób

Podmioty prywatne
od 50 osób
od 17 grudnia 2023

Kim jest sygnalista?

Sygnaliści to osoby, które zgłaszają nieprawidłowości i nadużycia wewnątrz organizacji (tzw. whistleblowing). Zazwyczaj są nimi pracownicy, będący kluczowym źródłem informacji o istniejących bądź potencjalnych problemach.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z ochroną sygnalistów?

Podmioty prywatne jak i publiczne będą zobowiązane posiadać rozwiązania wewnętrzne (system whistleblowing) umożliwiające bezpieczne, poufne lub anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości. Należy nie tylko stworzyć bezpieczne kanały sygnalizowania, ale też efektywnie zapoznać pracowników z zasadami ich funkcjonowania. Ponadto zgłoszenia muszą być procedowane nie tylko przez właściwy, niezależny i kompetentny podmiot w organizacji, ale także na zasadach określonych w ustawie. Oznacza to, że sygnalista powinien otrzymywać informację zwrotną w ustalonych terminach, a pracodawca musi podejmować działania następcze (wyjaśniające i naprawcze) oraz prowadzić rejestr zgłoszeń.

Narzędzie whistleblowing wspierające pracodawcę

System whistleblowing to jednak nie tylko obowiązek prawny. Jeśli jest poprawnie zbudowany i promowany, może mieć bardzo pozytywny wpływ na jakość zgłoszeń, a co za tym idzie bezpieczeństwo organizacji i kadry zarządzającej, a także poprawę kultury organizacyjnej. Platforma zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i poufność danych, ale też ułatwia rozpatrywanie zgłoszeń.

Korzyści z implementacji platformy dla sygnalistów Zgłaszam.to

Narzędzie projektowane przez praktyków

Zespół Compliance DZP stworzył platformę przy wsparciu zaufanego partnera technologicznego Microsoft.

Spełnienie wszystkich wymogów prawnych

Gwarancja dostosowania do zmieniających się wymogów regulacyjnych w tym do polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz RODO.

Maksymalne bezpieczeństwo

Korzystanie ze sprawdzonego środowiska chmurowego i zabezpieczeń Microsoft Azure.

Optymalne ułożenie procesu rozpatrywania

Narzędzie do zarządzania zgłoszeniami wewnątrz organizacji, a nie tylko do przyjmowania zgłoszeń.

Metodologia Legal Design

Możliwość zamówienia procedur tworzonych w prostym języku i formie graficznej oraz zorganizowania kompleksowych szkoleń.

Dowód należytej staranności

Możesz ograniczyć swoją odpowiedzialność, wdrażając system, który umożliwia skuteczne zgłoszenie nieprawidłowości.

Nasz zespół

 • dr Anna Partyka-Opiela

  Szef DZP Compliance

  „Możliwość wczesnego wykrycia problemów daje spółkom okazję do szybkiej reakcji i gaszenia pożaru w zarodku.”

  „Powodzenie procesu zgłaszania nadużyć będzie możliwe tylko wówczas, gdy sygnaliści będą mieli przekonanie o bezpieczeństwie procesu i obiegu informacji. Administracja publiczna i firmy prywatne będą mogły traktować takie rozwiązania, jako faktyczny element prewencji i ochrony wartości organizacji.”

 • Marek Laskowski

  Dyrektor IT DZP Compliance

  „W sierpniu 2021 r., Microsoft odparł największy w historii atak DDoS o łącznej wartości 2,4 terabitów na sekundę.”

  „Żadna firma nie byłaby sobie w stanie poradzić z atakiem o takiej skali. Technologia Microsoft daje nam gwarancję najwyższego poziomu zabezpieczenia aplikacji. Właśnie dlatego stosujemy mechanizmy bezpieczeństwa, w tym szyfrowania zawarte w usłudze Azure Security Center.”

 • Jan Bednarski

  Ekspert whistleblowing DZP Compliance

  „Właściwa reakcja na zgłoszenie jest równie ważna co późniejsza prewencja.”

  „Wiemy, jak sprawnie prowadzić postępowania wyjaśniające, audyty śledcze i rozmowy z pracownikami. Pomożemy Ci sformułować trafne rekomendacje prawne i wdrożyć odpowiednie środki korygujące, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko dla organizacji i osób zarządzających, a także unikniesz podobnych błędów w przyszłości.”

Zgłaszam.to tworzą eksperci, którzy...

…wraz z UNGC Network Poland organizowali cykl sesji dialogowych „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu” zakończony przygotowaniem raportu regulacyjnego.

…współtworzyli Standardy Antykorupcyjne GPW z 2016 r. oraz Standardy dot. whistleblowingu GPW, które zostaną opublikowane
w 2022 r.

… są doceniani przez branżowe organizacje. Szefowa DZP Compliance otrzymała nagrodę Instytutu Compliance – Doradca Compliance Roku 2020.

…dzielą się wiedzą na blogu, podczas licznych webinarów, szkoleń oraz konferencji. Od lat kształtują dyskusję publiczną nt. sygnalistów.

Zakres naszych usług

Platforma dla sygnalistów to nie tylko rozwiązanie informatyczne

platforma zgłaszam.to

 • Analiza
  systemu

  Analizujemy Twój dotychczasowy system by zrozumieć Twoje potrzeby i wskazać ewentualne braki.

  do 3 dni

 • Proste
  procedury

  Tworzymy procedury, które są proste, przejrzyste i zapewniają zgodność z prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi.

  3-7 dni

 • Szybki
  dostęp

  Oferujemy ekspresowe wdrożenie platformy. W razie konieczności możemy dostosować ją do Państwa potrzeb.

  1-5 dni

 • Stałe
  szkolenia

  Prowadzimy szkolenia (klasyczne, online, w formie nagrań) dla pracowników kadry zarządczej i osób obsługujących system.

  3-7 dni

outsourcing

 • Przyjmowanie
  zgłoszeń

  W ramach outsourcingu zapewniamy m.in. wstępne rekomendacje prawne i miesięczne raportowanie.

  usługa ciągła

 • Proces
  wyjaśniania

  W przypadku poważniejszych nieprawidłowości możemy pomóc Ci w postępowaniu wyjaśniającym po preferencyjnej stawce.

  usługa ciągła

Funkcjonalności – co oferuje nasze narzędzie?

 • Przemyślany formularz łatwy do wypełniania dla sygnalisty

 • Anonimowość i poufną komunikację

 • Możliwość filtrowania rejestru zgłoszeń

 • Wygodną współpracę wielu osób

 • Opcję szczegółowego odtworzenia historii

 • Generowanie raportów

Czy wiesz, że możesz powierzyć nam obsługę zgłoszeń?

Skorzystaj z doświadczenia prawników zajmujących się whistleblowingiem od lat.

Szybka reakcja
i odciążenie działów
wewnętrznych

Minimalizacja ryzyka strat wizerunkowych i poniesienia odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej

Odpowiednia
ochrona sygnalistów

Profesjonalna,
ekspercka analiza
każdego zgłoszenia

Rekomendacje
w zakresie postępowania
wyjaśniającego
i środków naprawczych

Obowiązywanie
tajemnicy
adwokacko-radcowskiej

Nasi partnerzy

Napisz do nas!