Proste i intuicyjne narzędzie
DZP Compliance do
wysyłania i obsługi zgłoszeń
o nieprawidłowościach

zamów demo

Obowiązek ochrony sygnalistów dotyczy:

Organy publiczne

Określone podmioty
z zakresu: usług i rynków finansowych, AML/CFT, transportu i środowiska

Podmioty prywatne
od 50 osób

Kim jest sygnalista?

Sygnaliści to osoby, które zgłaszają nieprawidłowości i nadużycia wewnątrz organizacji (tzw. whistleblowing). Zazwyczaj są nimi pracownicy, będący kluczowym źródłem informacji o istniejących bądź potencjalnych problemach.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z ochroną sygnalistów?

Podmioty prywatne wkrótce będą, a podmioty publiczne już są zobowiązane posiadać rozwiązania wewnętrzne umożliwiające bezpieczne i poufne zgłaszanie nieprawidłowości (system whistleblowing). Należy nie tylko stworzyć bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości, ale też efektywnie zapoznawać pracowników z zasadami ich funkcjonowania. Zgłoszenia muszą być procedowane przez właściwy, niezależny i kompetentny podmiot w organizacji. Sygnalista powinien otrzymywać informację zwrotną w ustalonych terminach, a jego pracodawca musi podejmować odpowiednie działania następcze (wyjaśniające i naprawcze) oraz prowadzić rejestr zgłoszeń.

Narzędzie whistleblowing wspierające pracodawcę

System whistleblowing to jednak nie tylko obowiązek prawny. Jeśli jest poprawnie zbudowany i promowany, może mieć bardzo pozytywny wpływ na jakość zgłoszeń, a co za tym idzie bezpieczeństwo organizacji i kadry zarządzającej, a także poprawę kultury organizacyjnej. Platforma zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i poufność danych, ale też ułatwia rozpatrywanie zgłoszeń.

Korzyści z implementacji platformy dla sygnalistów Zgłaszam.to

Narzędzie projektowane przez praktyków

Zespół Compliance DZP stworzył platformę przy wsparciu zaufanego partnera technologicznego Microsoft.

Spełnienie wszystkich wymogów prawnych

Gwarancja dostosowania do zmieniających się wymogów regulacyjnych w tym do polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz RODO.

Maksymalne bezpieczeństwo

Korzystanie ze sprawdzonego środowiska chmurowego i zabezpieczeń Microsoft Azure.

Optymalne ułożenie procesu rozpatrywania

Narzędzie do zarządzania zgłoszeniami wewnątrz organizacji, a nie tylko do przyjmowania zgłoszeń.

Metodologia Legal Design

Możliwość zamówienia procedur tworzonych w prostym języku i formie graficznej oraz zorganizowania kompleksowych szkoleń.

Dowód należytej staranności

Możesz ograniczyć swoją odpowiedzialność, wdrażając system, który umożliwia skuteczne zgłoszenie nieprawidłowości.

Zespół DZP Compliance

 • Bogusław Kapłon

  Partner prawa pracy DZP

  „Przyszła ustawa o ochronie sygnalistów stworzy nowy standard w zakresie przestrzegania prawa przez podmioty gospodarcze i organy państwowe.”

  „Zadanie, jakie stoi przed pracodawcami w związku ze spodziewaną implementacją dyrektywy o sygnalistach, polega nie tylko na zbudowaniu właściwych procedur i kanałów komunikacji. Równie istotne jest przygotowanie organizacji na to, że będzie stale podlegała swoistej kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania prawa.”

 • Marek Laskowski

  Dyrektor IT DZP

  „W sierpniu 2021 r., Microsoft odparł największy w historii atak DDoS o łącznej wartości 2,4 terabitów na sekundę.”

  „Żadna firma nie byłaby sobie w stanie poradzić z atakiem o takiej skali. Technologia Microsoft daje nam gwarancję najwyższego poziomu zabezpieczenia aplikacji. Właśnie dlatego stosujemy mechanizmy bezpieczeństwa, w tym szyfrowania zawarte w usłudze Azure Security Center.”

 • Sylwester Silski

  Ekspert whistleblowing DZP

  „Profesjonalna obsługa zgłoszeń to jeden z fundamentów silnej kultury organizacyjnej.”

  „Wdrożenie efektywnych narzędzi pozwalających na obsługę zgłoszeń to coś więcej niż wypełnienie kolejnego obowiązku prawnego. Rzetelne rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez pracowników pozwala na budowę wzajemnego zaufania między pracodawcą a załogą pracowniczą. Z drugiej strony, błędne zarządzanie zgłoszeniami może skutkować utratą tego zaufania. Dlatego poufność zgłoszeń powinna być naczelną dyrektywą przy wdrażaniu jakiegokolwiek systemu zgłaszania nieprawidłowości.”

Zgłaszam.to tworzą eksperci DZP Compliance, którzy...

…wraz z UNGC Network Poland organizowali cykl sesji dialogowych „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu” zakończony przygotowaniem raportu regulacyjnego.

…dzielą się wiedzą na blogu, podczas licznych webinarów, szkoleń oraz konferencji. Od lat kształtują dyskusję publiczną nt. sygnalistów.

Zakres naszych usług

Platforma dla sygnalistów to nie tylko rozwiązanie informatyczne

platforma zgłaszam.to

 • Analiza
  systemu

  Analizujemy Twój dotychczasowy system by zrozumieć Twoje potrzeby i wskazać ewentualne braki.
 • Proste
  procedury

  Tworzymy procedury, które są proste, przejrzyste i zapewniają zgodność z prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi.
 • Szybki
  dostęp

  Oferujemy ekspresowe wdrożenie platformy. W razie konieczności możemy dostosować ją do Państwa potrzeb.
 • Stałe
  szkolenia

  Prowadzimy szkolenia (klasyczne, online, w formie nagrań) dla pracowników kadry zarządczej i osób obsługujących system.

outsourcing

 • Przyjmowanie
  zgłoszeń

  W ramach outsourcingu zapewniamy m.in. wstępne rekomendacje prawne i miesięczne raportowanie.
 • Proces
  wyjaśniania

  W przypadku poważniejszych nieprawidłowości możemy pomóc Ci w postępowaniu wyjaśniającym po preferencyjnej stawce.

Funkcjonalności – co oferuje nasze narzędzie?

 • Przemyślany formularz łatwy do wypełniania dla sygnalisty

 • Anonimowość i poufną komunikację

 • Możliwość filtrowania rejestru zgłoszeń

 • Wygodną współpracę wielu osób

 • Opcję szczegółowego odtworzenia historii

 • Generowanie raportów

Czy wiesz, że możesz powierzyć nam obsługę zgłoszeń?

Skorzystaj z doświadczenia prawników zajmujących się whistleblowingiem od lat.

Szybka reakcja
i odciążenie działów
wewnętrznych

Minimalizacja ryzyka strat wizerunkowych i poniesienia odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej

Odpowiednia
ochrona sygnalistów

Profesjonalna,
ekspercka analiza
każdego zgłoszenia

Rekomendacje
w zakresie postępowania
wyjaśniającego
i środków naprawczych

Obowiązywanie
tajemnicy
adwokacko-radcowskiej

Nasi partnerzy

Napisz do nas!